Omavalitsuste koostöö konverents:

ÜKSI SAAB KIIREMINI,
ÜHISELT KAUGEMALE

Konverents toodi teieni virtuaalselt
2.veebruaril 2021 kell 10.00

EESMÄRK

Omavalitsuste koostöö konverents “Üksi saab kiiremini, ühiselt kaugemale!” on järg 2019. aastal toimunud konverentsile „TUGEV OMAVALITSUS = TUGEV RIIK?“.

Mitmetes Euroopa riikides, eelkõige Põhjamaades, on omavalitsuste koostöö pikaajaline praktika. Samuti on riike, kus omavalitsuste koostöö on teatud valdkondades kohustuslik.

Konverentsi eesmärgiks on rahvusvahelise kogemuse tutvustamine, et suurendada teadlikkust erinevatest koostöömudelitest ning toetada ja soodustada omavalitsusi koostöö algatamisel ning koostöömudelite väljakujundamisel.

Konverentsi rahastatakse programmi “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames Euroopa Sotsiaalfondist ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest

Omavalitsuste koostöö konverents:

ÜKSI SAAB KIIREMINI,
ÜHISELT KAUGEMALE

PRESSIKONTAKTID

Rahandusministeerium:
Geili Heinmaa | peaspetsialist
geili.heinmaa@fin.ee | +372 611 3119

Global Virtual Solutions:
Gerli Tooming | tehniline produktsioon
gerlitooming@globalvirtualsolutions.ee | +372 512 3706